Projekt: OBNOVA IN UREDITEV KRAŠKE DOMAČIJE KOBDILJ 17

Naziv ukrepa: Razvoj kmetij in podjetij
Podukrep M6.4 - Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti
Operacija: Ureditev zahtevnih in nezahtevnih objektov
Namen podpore: podpora naložbam v ustanovitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti na podeželju.

Cilji podukrepa:

 • vzpostavitev in razvoj novih oziroma že obstoječih nekmetijskih dejavnosti na podeželju;
 • izboljšanje dohodkovnega položaja in zaposlitvenih možnosti na podeželju;
 • krepitev podjetništva na podeželju.

Cilji projekta:

 • Razvoj dejavnosti podjetja na podeželju;
 • Povečanje števila zaposlenih;
 • Varovanje okolja;
 • Podnebne spremembe in prilagoditev nanje.

Cilji projekta:

 • Nove nastanitvene zmogljivosti v obnovljeni kraški domačiji, ki omogoča širitev dejavnosti podjetja
 • 1 nova zaposlitev
 • Zmanjšanje vplivov na okolje
 • Energetska učinkovitost delovanja podjetja
Logotip Program Razvoja Podeželja
EU zastava
Slovenska zastava

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje
Obiščite spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP
Obiščite spletno stran Programa razvoja podeželja.

©Kisik | 041 341 449 | info@kisik.si | 2024